Privacy verklaring Scheurwater Kunststof Recycling BV

Scheurwater Kunststof Recycling BV verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen. 

Algemeen 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website van Scheurwater Kunststof Recycling BV, gevestigd op de Curieweg 3, 4691 ST Tholen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76878961. 

Persoonsgegevens 
Scheurwater Kunststof Recycling BV maakt gebruik van persoonsgegevens. Scheurwater Kunststof Recycling BV vraagt om de volgende algemene persoonsgegevens: naam, contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Ook uw bestelhistorie zien wij als persoonlijke informatie die wij opslaan.

Doel van verwerking
Scheurwater Kunststof Recycling BV verwerkt en gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Concreet: voor het kunnen produceren, afleveren en factureren van uw bestelling. Scheurwater Kunststof Recycling BV gebruikt deze informatie ook om met u in contact te kunnen komen over uw bestellingen of om u te informeren over onze dienstverlening. Uw bestelhistorie slaan wij op om te voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen en voor analyse doeleinden. 

Bewaartermijn 
De bestelhistorie van onze zakenpartners wordt 5 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens in de eerstvolgende maand januari verwijderd. Persoonlijke gegevens worden na de laatste levering nog 2 jaar bewaard. In de eerstvolgende maand januari worden de volgende gegevens verwijderd: contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Zijn er nog onbetaalde rekeningen dan wordt deze termijn verlengd tot het moment dat alle rekeningen zijn voldaan. 

Beveiliging 
Persoonsgegevens en bestelhistorie zijn opgeslagen binnen onze firma in Nederland. Onze administratie is naar de huidige stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatig binnendringen. 

Logfiles 
Scheurwater Kunststof Recycling BV maakt geen gebruik van log files en houd deze gegevens ook niet bij

Cookies 
Scheurwater Kunststof Recycling BV maakt geen gebruik van cookies

Informatie aan derden
Als u gebruik maakt van de dienstverlening van Scheurwater Kunststof Recycling BV., kunnen persoonlijke gegevens benaderbaar zijn door een aan Scheurwater Kunststof Recycling BV verbonden dienstverlener, bijvoorbeeld een Online Administratie. Deze dienstverleners zijn niet gerechtigd om uw gegevens voor enig ander doel te gebruiken . Scheurwater Kunststof Recycling BV zal nooit informatie actief aanbieden aan derde partijen. We behandelen uw gegevens altijd met uiterste zorg. In de volgende uitzonderlijke gevallen echter kan Scheurwater Kunststof Recycling BV uw gegevens met derden delen: · Als Scheurwater Kunststof Recycling BV wettelijk of door een rechtbank daartoe wordt verplicht. · Als er een dusdanige betalingsachterstand is ontstaan dat Scheurwater Kunststof Recycling BV zich genoodzaakt ziet een vordering uit handen te geven aan een incassobureau. 

Websites van derden
Websites van derden die door middel van links met de website of diensten van Scheurwater Kunststof Recycling BV verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring. 

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Via http://www.skrtholen.nl/contact.html kunt u uw gegevens opvragen en wijzigen. Als u vragen heeft of wilt dat we uw gegevens verwijderen, helpen wij u graag. Onze contactgegevens vindt u op de homepage van deze website.